رمز بازی warcraft 3 dota allstar 6.67

قبل از انتخاب هیروی خود کلید Enter را فشار دهید سپس عبارت test- را وارد نمایید و دوباره کلید Enter را وارد بزنید.

بعد از انتخاب هیرو Enter را زده و رمز های زیر را وارد نمایید.

gold 100000-

lvlup 25-