سلام

شما می توانید جهت هرچه بهتر شدن این سایت نظر بدهید و هر ترینر بازی را درخواست نمایید تا در اسرع وقت آن را برای شما فراهم آورم